Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


SP 2017 | 18(2) | 51-64

Article title

Turystyka jako czynnik zrównoważonego rozwoju małych miast

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule omówiono kategorię „małego miasteczka”. Zidentyfikowano problemy społeczno-gospodarcze małych miast w Ukrainie, które pojawiły się pod koniec XX i na początku XXI wieku. Analizie poddano obecny stan turystyki i możliwości rozwoju małych miast. Zaproponowano rozwój turystyki koncentrujący się na wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego (turystyka kulturalna i edukacyjna), zasobów naturalnych (środowiskowych) oraz Festiwalu (Event). Uznano, że warunkiem rozwoju małych miasteczek jest stosowanie zasad „Smart City”. Poprawi to organizację życia w małych miasteczkach, uczyni lepszym życie ich mieszkańców i sprawi, że będą one bardziej dostępne dla turystów.

Year

Volume

Pages

51-64

Physical description

Dates

published
2018-10-04

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-553cf5b5-d61b-3fd0-a27f-aaf02a7661b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.