Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 28(28) | 144-157

Article title

SKUTECZNOŚĆ KOMPETENCYJNO-ZADANIOWA OFICERÓW-DOWÓDCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH SŁUŻBĘ W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH A BEZPIECZEŃSTWO

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W niniejszym artykule zaprezentowano najistotniejsze aspekty związane ze skutecznością kompetencyjno-zadaniową przyszłych oficerów-dowódców, którzy muszą być profesjonalnie przygotowani do objęcia przez nich pierwszego stanowiska służbowego – dowódcy plutonu. Jest to o tyle istotny aspekt, iż tylko wysokiej klasy dowódcy są zdolni do przygotowania swoich żołnierzy i pododdziałów – zgodnie z ich bojowym wykorzystaniem zarówno w czasie pokoju, jak i w warunkach jego zagrożenia (kryzysu czy wojny). Niniejszy artykuł jest próbą wskazania wspomnianych powyżej, ale jakże bardzo istotnych problemów, dotyczących skuteczności kompetencyjno-zawodowej oficerów-dowódców.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-557691c8-b81f-3cd4-9d1f-685213ca0089
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.