Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(126) | 30-45

Article title

ASPEKTY PRAWNE KWALIFIKOWANYCH TYPÓW PRZESTĘPSTWA ZABÓJSTWA — DOKTRYNA I ORZECZNICTWO

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł ma celu przybliżenie tematyki związanej z występującymi w polskim prawie karnym materialnym prawnymi aspektami typów kwalifi kowanych przestępstwa zabójstwa. Niewątpliwie jest ono najpoważniejszym z przestępstw godzącym w największą wartość, jaką jest życie ludzkie. Systematyczne ujęcie problemu umożliwiło w sposób przejrzysty ukazanie ustawowych znamion przestępstwa określonego w art. 148 § 2 i 3 kodeksu karnego oraz okoliczności wpływających na prawidłową kwalifi kację prawną. W opracowaniu jednocześnie wykazano okoliczności wpływające na orzekanie najsurowszych kar w przypadku morderstwa.

Year

Volume

Pages

30-45

Physical description

Dates

published
2019-12-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-557ee002-feda-3003-a897-6480c57b6ddf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.