PL EN


Journal
2013 | 54 | 234-239
Article title

PORĘCZENIA SKARBU PAŃSTWA A UBEZPIECZENIA KOMERCYJNE − ANALIZA PORÓWNAWCZA

Authors
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Instytucja poręczenia wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe, funkcjonująca w prawie polskim za sprawą Ustawy z dnia 8 maja 1997 r. [PGuSP ] o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, niewątpliwie powinna być upowszechniana w działalności wystawienniczej muzeów państwowych i samorządowych. Z pewnością może się do tego przyczynić projektowana zmiana, wymaganej przez art. 23 ust. 1 PGuSP, minimalnej, łącznej wartości eksponatów wystawowych, determinującej ubieganie się o uzyskanie poręczenia. Dotychczas bowiem praktyczna przydatność omawianej instytucji była raczej znikoma z uwagi na wspomniane kryterium kwotowe, możliwe do spełnienia jedynie w przypadku ograniczonej liczby wystaw. Odstępowanie od ubezpieczenia komercyjnego i możliwie jak najczęstsze stosowanie instytucji poręczenia wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe, powinno być połączone z refleksją na temat różnic pomiędzy poręczeniem Skarbu Państwa a instytucją ubezpieczenia. Umowa poręczenia oraz umowa ubezpieczenia są to bowiem dwie całkowicie odrębne i różne od siebie instytucje prawa cywilnego. Udzielane przez Radę Ministrów, w imieniu Skarbu Państwa, poręczenie wypłaty odszkodowania z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży nieubezpieczonych eksponatów wystawowych z powodzeniem mogłoby zastąpić ubezpieczenie komercyjne, zapewniając optymalną ochronę interesu majątkowego podmiotu zagranicznego udostępniającego muzealia. W tym celu konieczne jest jednak skuteczne (umowne) rozszerzenie odpowiedzialności organizatora wystawy (art. 473 KC). Należy bowiem pamiętać, że konstrukcja poręczenia oparta jest na zasadzie akcesoryjności.
Journal
Year
Volume
54
Pages
234-239
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-55960d52-d440-3e33-9309-ce37a34b27d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.