Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 14(14) | 259-283

Article title

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH PODEJMOWANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA PRZYKŁADZIE REALIZACJI PROGRAMU BEZPIECZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Podstawowym celem artykułu jest próba przedstawienia działań profilaktycznych, podejmowanych w latach 1999-2013, w ramach programu Bezpieczne Świętokrzyskie, przez jednostki administracji rządowej, samorządów i organizacji społecznych, na rzecz ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa świętokrzyskiego. Analizie poddano cele programu, obszary działań zapobiegawczych, zadania, a także wskazano podmioty biorące udział w realizacji. W celu pełniejszego opisania kontekstu współdziałania różnych podmiotów na rzecz bezpieczeństwa lokalnego, w pierwszej części artykułu, podjęto próbę określenia miejsca samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej i wynikających z tego zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Dokonano przeglądu i próby uporządkowania podstawowych pojęć związanych z bezpieczeństwem lokalnym.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-5602a962-b57d-378c-b197-05db40de832f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.