Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 60(1 (235)) | 153-170

Article title

The Computer Test Measuring Vocational Interests (CTMVI) of people with intellectual disabilities: method development

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Niedobór narzędzi psychometrycznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie utrudnia skuteczne wspieranie tej grupy w poszukiwaniu pracy. Komputerowy Test Zainteresowań Zawodowych (CTMVI – Computer Test Measuring Vocational Interests) został opracowany z uwzględnieniem potrzeb i możliwości niepełnosprawnych intelektualnie, w formie programu komputerowego. Nie wymaga on umiejętności czytania i pisania, zamysłem autorów było sformułowanie pytań w sposób prosty i umożliwiający dokonywanie wyboru osobom zdiagnozowanym jako upośledzone w stopniu lekkim i umiarkowanym. Test jest połączony z bazą danych i może służyć jako narzędzie pracy służb zatrudnienia. CTMVI ma postać wyświetlających się na monitorze komputera 112 par krótkich filmów ukazujących proste, wyselekcjonowane czynności zawodowe. Jego wyjątkowość opiera się na zastosowaniu techniki dla zwiększenia dostępności (prostota, zrozumiałość, zgodność prezentacji z rzeczywistością). Wyniki pozwalają stwierdzić preferencje w zakresie czynności i środowisk pracy. Poniższy artykuł prezentuje wyniki badania pilotażowego w zakresie właściwości psychometrycznych i dostępności narzędzia, przeprowadzonego w grupie 48 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej zdiagnozowanych jako niepełnosprawni intelektualnie. Zbadano także zależności między płcią, IQ i profilem klasy a uzyskanymi wynikami. Stwierdzono, że narzędzie ma zadowalające właściwości psychometryczne i nie sprawia trudności badanym, wymaga jednak dalszych badań na większej grupie i pracy nad zwiększaniem dostępności dla osób o sprzężonych niepełnosprawnościach.

Year

Volume

Pages

153-170

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-56520a68-01b7-3e84-84fa-bb77dc3c6460
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.