Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


SP 2012 | 8 | 33-47

Article title

ANALIZA RÓŻNIC SUBIEKTYWNYCH OCEN AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ U STUDENTEK WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, PEDAGOGIKI I KOBIET Z IRLANDII

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Cel pracy. Celem pracy było poznanie istotności różnic subiektywnych ocen aktywności fizycznej u kobiet zróżnicowanych ze względu na przejawiane zainteresowania sportem i ich stan cywilny. Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 158 kobiet, w tym 82 studentki z wychowania fizycznego, 32- z pedagogiki i 44- kobiety z Irlandii. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Technikę stanowił kwestionariusz ankiety, opracowany na potrzeby niniejszej pracy. Wyniki. Analiza porównawcza ocen aktywności fizycznej u studentek SWPW i kobiet z Irlandii pozwoliła zaobserwować znamienne różnice w kilku jej aspektach. Okazało się, że studentki SWPW znamiennie częściej niż kobiety z Irlandii podejmowały zróżnicowane farmy AF. Irlandki istotnie statystycznie częściej niż studentki SWPW, uczestniczyły w zajęciach fitnessu i pływania, bo „poprawia stan zdrowia”. Zróżnicowanie badanych ze względu na ich stan cywilny wykazało, że kobiety niezamężne istotnie statystycznie częściej niż zamężne uczestniczyły w AF w mniej popularnych jej formach (tenis, nurkowanie, jazda konna, sporty walki itp.). Wnioski. 1) Studentki wychowania fizycznego istotnie statystycznie częściej niż ich koleżanki z Pedagogiki podejmowały zróżnicowane farmy AF i wyżej oceniały możliwości jej uprawiania. 2) Irlandki znamiennie częściej niż studentki SWPW, uczestniczyły w zajęciach fitnessu i pływania. 3) Kobiety niezamężne istotnie statystycznie częściej niż zamężne uczestniczyły w AF w mniej popularnych jej formach na świeżym powietrzu.

Year

Volume

8

Pages

33-47

Physical description

Dates

published
2019-12-01

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-5675b4c0-b92e-32bf-bafc-becc43cd07bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.