Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


SP 2018 | 21(1) | 67-82

Article title

Piesza i rowerowa aktywność rekreacyjna na obszarze metropolii Poznań

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono zagadnienia będące częścią projektu badawczego „Region metropolitarny jako przestrzeń penetracji rekreacyjnej na przykładzie aglomeracji poznańskiej”, realizowanego przez Zakład Dydaktyczny Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Przedmiotem badań prowadzonych w ramach tego projektu jest przestrzeń rekreacyjna aglomeracji miejskiej stanowiąca terytorialny system rekreacyjny i będąca obszarem penetracji rekreacyjnej mieszkańców metropolii Poznań. Celem artykułu jest przedstawienie motywów i preferencji podejmowania pieszej i rowerowej aktywności rekreacyjnej na terenie metropolii Poznań. W pracy przedstawiono charakterystykę infrastruktury umożliwiającej rekreację pieszą i rowerową, charakterystykę zachowań mieszkańców aglomeracji poznańskiej w zakresie aktywności pieszej i rowerowej oraz oceny atrakcyjności tych form aktywności z punktu widzenia mieszkańców metropolii.

Year

Volume

Pages

67-82

Physical description

Dates

published
2019-09-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-57380c8a-e2fa-36f8-a9ba-efad12b8aea1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.