Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 30(30) | 192-209

Article title

Mechanizmy wywierania wpływu społecznego wykorzystywane przez sprawców przestępstwa oszustwa metodami „na wnuczka” i „na policjanta”

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem niniejszej pracy jest ukazanie zjawiska przestępstwa oszustwa popełnianego metodami „na wnuczka” i „na policjanta”. Przestępstwo oszustwa jest czynem o wysokiej szkodliwości społecznej, którego ofiarami stają się osoby starsze, samotnie zamieszkujące lub w momencie popełnienia przestępstwa przebywające w domu same. W literaturze przedmiotu od dawna wskazuje się, że osoby starsze stanowią preferowaną przez przestępców grupę wiekową, ponieważ wykazują ograniczenia w obszarze funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego. Sprawcy, wykorzystując szereg mechanizmów wywierania wpływu społecznego oraz zmieniając sposób działania, doprowadzają osoby starsze do ogromnych strat, nie tylko tych materialnych, ale także psychologicznych (zawiedzione nadzieje na pomoc najbliższym czy też utrata wiary w czyste intencje innych osób) i społecznych (utrata zaufania do ludzi i pogłębiająca się izolacja). Należy zauważyć jeszcze jedną prawidłowość, mianowicie, o ile typowanie osób starszych na ofiary przestępstw jest stałym elementem działań sprawców, o tyle sami sprawcy zmieniają swoje metody działania, dostosowując je do zachodzących zmian społecznych i wiedzy o sposobach naszego funkcjonowania. Sprawcy dysponują doskonałym rozeznaniem, jakie potrzeby są najważniejsze dla potencjalnych ofiar, i wciąż doskonalą swoją wiedzę w obszarze narzędzi wywierania wpływu społecznego. Zmiany sposobu działania sprawców w obrębie przedmiotowych metod wpływają niekorzystnie na wykrywalność przestępstwa przez organy ścigania i wdrażanie działań profilaktycznych. Proceder przestępczy w Polsce trwa kilkanaście lat, a sprawcy, modyfikując sposób działania, uczynili z przestępstwa stałe źródło nielegalnego dochodu.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-576322b6-eabc-3f84-aa3d-185d65da5522
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.