Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 56(14) | 93-106

Article title

Świadek – kluczowy uczestnik dręczenia rówieśniczego (bullyingu). Rola czynników decydujących o podjęciu interwencji

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule podjęto tematykę dręczenia rówieśniczego, uwzględniając doświadczenia świadków. Zjawisko dręczenia rówieśniczego jest istotnym problemem z perspektywy planowania szkolnej profilaktyki w tym zakresie. W większości studiów teoretycznych i empirycznych autorzy opisują bullying, koncentrując się na zachowaniach sprawców i ofiar, pomijając kluczową rolę świadków dręczenia. Autorka tego artykułu podkreśla ważną rolę osób postronnych, które poprzez własną zdecydowaną interwencję mogą znacząco przyczynić się do obrony ofiar, a tym samym do ograniczenia incydentów dręczenia. W artykule zaprezentowano wybrane typologie świadków bullyingu, podkreślając znaczenie roli świadków wspierających ofiary. Odwołano się do badań własnych, których celem było poznanie uwarunkowań interwencji w sytuacji dręczenia rówieśniczego. Badania przeprowadzono przy użyciu wywiadu pogłębionego, przeprowadzonego z 23 studentami w przedziale wiekowym 20–41 lat. Opisano uwarunkowania skłaniające świadków do podjęcia lub zaniechania interwencji.

Year

Volume

Pages

93-106

Physical description

Dates

published
2019-01-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-57c0c796-87ba-3eba-8b53-7bb2642c0732
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.