Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 136(4) | 176-192

Article title

UZYSKIWANIE DANYCH ZLOKALIZOWANYCH W URZĄDZENIACH LUB SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH — WYBRANE ZAGADNIENIA W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wśród krajowych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości brak jest zgodności co do tego, która z czynności procesowych jest właściwa w zakresie uzyskiwania dla celów dowodowych danych znajdujących się w urządzeniach lub w systemach informatycznych. Z łatwością znaleźć można zarówno zwolenników czynności przeszukania systemu informatycznego, jak i osoby uznające za właściwe czynności oględzin. Niezależnie jednak od wielu przykładów i argumentów różnych osób, wydawać się może, że kompromisem w powyższym zakresie powinno być stanowisko Prokuratury Krajowej w przedmiocie praktyki procesowej związanej z uzyskiwaniem dla celów dowodowych danych informatycznych znajdujących się w urządzeniach lub systemach informatycznych. Opinia Prokuratury Krajowej nie uwzględnia jednak danych prawnie chronionych, a w szczególności aspektów prawnych związanych z uzyskiwaniem dostępu do treści przekazów telekomunikacyjnych, m.in. w postaci wiadomości tekstowych chronionych tajemnicą telekomunikacyjną. Artykuł jest podsumowaniem dotychczasowych rozważań w zakresie możliwości uzyskiwania danych zlokalizowanych w urządzeniach lub systemach informatycznych, zawiera również autorskie wnioski, oparte między innymi na metodyce zabezpieczania śladów cyfrowych, przeznaczone dla wszystkich przedstawicieli krajowych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Year

Volume

Pages

176-192

Physical description

Dates

published
2020-04-20

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-58de4275-fb1a-35a2-88eb-b31d74941457
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.