Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 32(32) | 47-62

Article title

Zarządzanie talentami jako czynnik determinujący proces modelowania kompetencji współczesnej organizacji

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Ewoluujący rynek pracy determinuje poziom innowacyjnej wiedzy niezbędnej do działalności współczesnego przedsiębiorstwa. Ważnym czynnikiem konkurencyjności rynku staje się rola szczególnie utalentowanych jednostek funkcjonujących w konkretnych strukturach organizacyjnych. Optymalne ukierunkowywanie ich talentów stanowi ważny czynnik sytuacji przedsiębiorstwa. Zarządzanie kompetencjami staje się więc kluczową pozycją w strukturze i strategii przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł prezentuje zarys zagadnienia istoty zarządzania talentami oraz określenia zasad zarządzania kompetencjami i może stanowić wstęp do dyskusji o modyfikacji modelu zarządzania kompetencjami. Jest także próbą odpowiedzi na zmienność konkurencyjną rynku oraz nowych wymogów otoczenia w zakresie potencjału utalentowanych i efektywnie realizujących cele organizacji pracowników.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-59841ac3-6adc-3377-a689-a342e8fec13d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.