Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 592(7) | 61-69

Article title

Czyje jest wychowanie? Społeczne konsekwencje komercyjnych kampanii reklamowych

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza potencjalnych konsekwencji wychowawczych komercyjnych kampanii reklamowych. Autorka dokonuje hermeneutyki wybranego elementu wizualnego kampanii „Join the Procession” marki Converse, obecnego w przestrzeni publicznej. Analizuje jego siłę perswazji w odniesieniu do wiedzy o psychologii młodzieży i socjologii. Udowadnia, że istnieje istotna dla kształtowania postaw młodych ludzi trzecia przestrzeń wychowania – poza kontrolą domu i szkoły, która ma wszelkie środki i warunki do wyparcia lub zniwelowania działań dwu pierwszych. Autorka postuluje przywrócenie i dowartościowanie wychowawczej funkcji szkoły.

Year

Volume

Pages

61-69

Physical description

Dates

published
2020-08-17

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-59990e0a-577a-3d9a-8862-b5e39fb38a1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.