Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 564(9) | 13-21

Article title

Pedagogiczne wyzwania pracy z dziećmi mniejszości romskiej

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Romowie jako mniejszość etniczna żyją na terenie Polski od XV wieku. Są grupą zróżnicowaną, tworzącą mozaikę wspólnot, mającą własną kulturę i tradycję. Współcześni Cyganie żyją często na marginesie społeczeństwa ze względu na negatywnie nacechowany stereotyp, brak wykształcenia i pracy. Utrzymują się z zasiłków z pomocy społecznej, emerytur i rent przedstawicieli starszego pokolenia oraz pracy dorywczej. Znaczna część Romów mieszka na terenie województwa śląskiego, w tym w Bytomiu. Należą oni głównie do wspólnoty Romów Górskich (tzw. Bergitka Roma). Szansą dla Romów jest edukacja międzykulturowa. Realizowane w Polsce od 2001 r. programy integracji społeczności romskiej opierają się na wspieraniu aspiracji edukacyjnych oraz rozbudzaniu celów zawodowych dzieci romskich. Odwołują się do tradycji i kultury romskiej, zapoznają romskich uczniów z polską spuścizną kulturową. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wielokulturowość współczesnego polskiego społeczeństwa na przykładzie mniejszości romskiej. Artykuł ma charakter teoretyczny, systematyzuje wiedzę na temat społeczności romskiej oraz bytomskich Romów. W oparciu o kwerendę źródłową oraz dobre praktyki opisuje przedsięwzięcia służące ich integracji ze społeczeństwem polskim i uświadamia, że bez tego wsparcia Romowie będą skazani na egzystencję na marginesie społeczności większościowej.

Year

Volume

Pages

13-21

Physical description

Dates

published
2018-09-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-59ce4e9e-e520-3b31-8732-bf6a027ab5e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.