Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 14(2) |

Article title

OBRAZ CHOROBY W POLSKIM SPOŁECZEŃSTWIE Idee New Public Management w instytucjach systemu ochrony zdrowia – obietnice, korzyści i zagrożenia

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Idee nowego zarządzania wprowadzane w sektorze publicznym są implementowane także w instytucjach systemu ochrony zdrowia w Polsce. W artykule autorka przedstawia zarys genezy nowego zarządzania publicznego, odwołując się do chicagowskiej szkoły liberalizmu, doktryny Margaret $atcher i tzw. reaganomics. Następnie prezentuje obietnice, korzyści i zagrożenia, jakie niosą ze sobą nowe zasady zarządzana dla pacjentów i całego społeczeństwa. Na koniec przedstawione zostają pytania i kwestie do dalszej dyskusji.

Year

Volume

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-5aa4728d-c852-32d4-a70f-2e8721aff3cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.