Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 59 | 93-97

Article title

KATALOGI GRAFIKI – WŁOSKIEJ Z MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU I FRANCUSKIEJ Z MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Na przełomie 2017 i 2018 r., ale z datą w stopce wydawniczej – 2017, ukazały się dwa katalogi zbiorów rycin: dawnej grafiki włoskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i grafiki francuskiej z Muzeum Narodowego w Szczecinie. W zbiorze wrocławskim znajdują się zespoły prac najznakomitszych rytowników włoskich od renesansu po XVIII w., z niewielką prezentacją wieku XIX. We wstępie opisane zostały dzieje i zasoby kolekcji oraz podany zwięzły zarys historii sztuki graficznej na Półwyspie Apenińskim. Sam katalog w glosach odwołuje się do aktualnego stanu badań, które poprzedzono encyklopedyczną notą biograficzną. Starannie opracowany i dobrze ilustrowany katalog grafiki włoskiej, w łatwym do korzystania układzie alfabetycznym, stanowi kompendium przydatne nie tylko historykom sztuki. Publikacja szczecińska nosi taki sam tytuł, jak ekspozycja grafiki francuskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie i łączy cechy katalogu wystawy i zbiorów. Stąd jej specyficzny układ bardziej odpowiadający narracji wystawy, aniżeli kryteriom katalogu. Glosy, jak i poprzedzające je encyklopedyczne biogramy artystów opatrzone zostały skróconą bibliografią, której rozwinięcie znajduje się w rozbudowanym aparacie naukowym na końcu tomu. Zbiór ponad 600 rycin został podzielony nie wg alfabetu czy chronologicznie ale zgodnie z akademicką hierarchią tematów. W zbiorze muzeum szczecińskiego grafika reprodukcyjna przeważa nad autorską, choć obejmuje on także prace artystów znanych. Wydanie drukiem obydwu katalogów poszerza wydatnie wiedzę na temat zasobów grafiki w polskich zbiorach publicznych – muzeach narodowych w Szczecinie i Wrocławiu. Ukazuje zarazem dzieje polskiego kolekcjonerstwa po 1945 r., po wcześniejszych stratach podczas drugiej wojny światowej. Niewątpliwym znakiem czasu i obecności Polski w zjednoczonej Europie jest publikacja kolekcji grafiki włoskiej, która trafiła do Wrocławia z Akademii Sztuki w Berlinie. Oba katalogi wydano bardzo staranie pod względem typograficznym, choć może ilustracje w katalogu grafiki francuskiej zyskałyby na powiększeniu formatu.

Journal

Year

Volume

59

Pages

93-97

Physical description

Dates

published
2018-06-26

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-5b570913-192e-3760-a81d-5352c29c72dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.