Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 49(3) | 53-62

Article title

Pokonywanie podziałów na poziomie szkolnictwa wyższego dla ludzi z niepełnosprawnością intelektualną

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł opisuje życie uniwersyteckie ludzi z niepełnosprawnością intelektualną na świecie, a w szczególności skupia się na modelu inkluzyjnym na Uniwersytecie w Sydney. Artykuł przedstawia, jak ów model był stworzony, zbadany i wprowadzony w życie. Następnie opisane zostają pozytywne rezultaty, ale także i wyzwania, z jakimi mierzą się uniwersytety, które otworzyły swoje drzwi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrzmi głos zarówno studentów, jak i wykładowców, którzy podkreślą, w jaki sposób jedność w różnorodności umożliwiła studentom samorealizację poprzez zwiększanie ich własnej odpowiedzialności i autonomii. W zgodzie z filozofią Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, artykuł sugeruje, że integracja na poziomie szkolnictwa wyższego oznacza „dobry uniwersytet dla wszystkich”. Prace Sieci Badań Integracyjnych (Inclusive Research Network, IRN) w Centrum Studiów nad Niepełnosprawnością (Centre for Disability Studies) obrazują, w jaki sposób w życiu codziennym zarówno wspólne planowanie, jak i prowadzenie badań przez ludzi z niepełnosprawnościami z ludźmi bez niepełnosprawności może przyczynić się do idei budowy jedności w różnorodności oraz pokonywania podziałów.

Year

Volume

Pages

53-62

Physical description

Dates

published
2020-08-18

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-5b87141f-ea97-3d02-acf2-62d251ac9c2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.