Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 7(1) | 393-403

Article title

ZNACZENIE DOROBKU PRAWNEGO FRANZA BÖHMA W INTERDYSCYPLINARNYCH BADANIACH NAD ORDOLIBERALIZMEM

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Ordoliberalizm jako nurt w teorii ekonomii nie jest kierunkiem jednolitym, co wynika z faktu, że nad jego rozwojem pracowali przedstawiciele nie tylko nauk ekonomicznych, ale także innych nauk społecznych, prawnych i humanistycznych. Pozwoliło to wypracować w praktyce niezwykle efektywną gospodarczo i sprawiedliwą społecznie koncepcję społecznej gospodarki rynkowej. Obok licznych przedstawicieli szkoły ordoliberalnej, którzy mili znaczący wpływ na rozwój tej teorii, na szczególną uwagę zasługuje Franz Böhm. Jako prawnik rozwinął on tą część szkoły ordoliberalnej, która koncentrowała się na współzależności ładu ekonomicznego i prawnego. Dlatego celem artykułu jest prezentacja dorobku i myśli Franza Böhma oraz jego wpływu na rozwój interdyscyplinarnych badań nad ordoliberalizmem. Franz Böhm, Ordoliberalizm, Społeczna Gospodarka Rynkowa, Szkoła Fryburska

Year

Volume

Pages

393-403

Physical description

Dates

published
2020-07-12

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-5c3a76ad-e624-39e1-bdc8-6e0023d78507
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.