Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | LXXIX(5) | 354-368

Article title

Wychowanie ekonomiczne – w drodze ku dorosłości dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule ukazano problem nabywania elementarnych kompetencji ekonomicznych przez dzieci i młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Podejmowanie przez nie w okresie dorosłości ról uczestników społeczno-ekonomicznej rzeczywistości wymaga przygotowania w obszarze, który jest zaniedbywany w wychowaniu szkolnym i domowym. We współczesnym świecie przygotowanie świadomego konsumenta i uczestnika gospodarki już od najmłodszych lat staje się jednym z ważniejszych zadań wychowania. Dlatego wychowanie/socjalizację ekonomiczną dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną należy rozpoczynać wcześnie, od stopniowego wprowadzania w świat małej domowej ekonomii w rodzinie oraz działań edukacyjnych podejmowanych w szkole. W tekście odnaleźć można zarówno definicję, jak i krótką charakterystykę socjalizacji ekonomicznej dzieci; prezentację wyników badań dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie rozumienia przez nie systemu monetarnego i umiejętności dokonywania obliczeń pieniężnych w sytuacjach kupno – sprzedaż, a także ustalenia i wskazówki pedagogiczne dotyczące wychowania ekonomicznego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym roli rodziców we wdrażaniu dzieci do racjonalnego gospodarowania (zarządzania) swoimi pieniędzmi otrzymywanymi w formie kieszonkowego.

Year

Volume

Pages

354-368

Physical description

Dates

published
2019-01-16

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-5d80796d-e685-341b-8bef-587318d8ca54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.