Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


SP 2014 | 12(2) | 37-50

Article title

Inteligentne specjalizacje w turystyce polskich regionów

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza inteligentnych specjalizacji regionów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki w układzie przestrzennym, a także trendów specjalizacji w turystyce oraz powiązań z innymi branżami. Analizy dokonano na podstawie dokumentów strategicznych poszczególnych regionów oraz krajowych inteligentnych specjalizacji, które powstały na przełomie lat 2014 i 2015. W artykule przedstawiono założenia koncepcji inteligentnych specjalizacji w oparciu o teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego i gospodarczego oraz cel wyłonienia inteligentnych specjalizacji. Ponadto ukazano metodologie wyłaniania inteligentnych specjalizacji oraz porównano poszczególne regiony w zakresie wybranych inteligentnych specjalizacji i odniesiono je do krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS). Następnie dokonano analizy przestrzennej inteligentnych specjalizacji, z uwzględnieniem turystyki jako interdyscyplinarnej dziedziny ekonomiczno-gospodarczej.

Year

Volume

Pages

37-50

Physical description

Dates

published
2019-11-14

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-5da16f5c-8a9f-3b42-9657-542abddde843
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.