Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 20(20) | 318-331

Article title

MIĘDZYNARODOWY TERRORYZM JAKO NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Międzynarodowy terroryzm oraz wyzwania i zagrożenia z tym związane są głównym tematem artykułu. Współczesny terroryzm w wymiarze niemilitarnym odnosi się do niestabilność sektora bankowego, cyberterroryzmu, zorganizowanej przestępczość a przede wszystkim do asymetrycznych metod walki, które charakteryzują się dużą bezwzględnością i okrucieństwem. Aktualnie jesteśmy świadkami zmiany strategii walki prowadzonej przez rządy i państwa społeczności międzynarodowej z bojownikami terrorystycznymi przy użyciu w coraz większym zakresie sił zbrojnych. Tworzone są koalicje wojskowe państw, które jeszcze w nie tak dawnym okresie utrzymywały ze sobą bardzo ograniczone kontakty dyplomatyczne i wojskowe. Niestety współczesny terroryzm bardzo szybko się rozprzestrzenia, nabiera coraz większej siły i stosuje w coraz większym zakresie brutalne, bezwzględne i asymetryczne metody walki. Metody które są bardzo skutecznymi i wystarczającymi do rozprzestrzeniania się strachu i terroru na wszystkich kontynentach świata. Artykuł prezentuje zaangażowanie społeczności międzynarodowej w walce z największym zagrożeniem współczesnego świata, czyli międzynarodowym terroryzmem.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-5dd7e0ea-a415-3e77-bfb1-d572350ab708
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.