Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 54 | 125-131

Article title

CZESKIE PASJE JANINY OJRZYŃSKIEJ

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł opisuje kolekcję czeskiej sztuki współczesnej znajdującej się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Kolekcję zgromadziła nieżyjąca już kustosz Muzeum Sztuki w Łodzi, Janina Ojrzyńska (1933-2011), która w 1973 r. przebywała na stażu muzealnym w Galerii Narodowej w Pradze. Poznała wówczas wielu wybitnych artystów, z którymi się zaprzyjaźniła. Jeździła następnie przez 10 lat, już na własny koszt, do Pragi. Owocem jej podróży była spora kolekcja kameralnych dzieł, które jej bezinteresownie darowywano. Zebrane dzieła ofiarowała Muzeum Narodowemu we Wrocławiu jako spadkobiercy polskich muzeów jej ukochanego Lwowa. Zbiór obejmuje 197 prac 22 artystów i daje panoramę czeskiej sztuki awangardowej tzw. pokolenia lat sześćdziesiątych, w tym czasie źle widzianego przez komunistyczne władze czechosłowackie. Ubolewając nad słabą znajomością sztuki czeskiej zorganizowała lub zainicjowała 16 wystaw artystów czeskich w muzeach i galeriach polskich.

Journal

Year

Volume

54

Pages

125-131

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-5e141671-0740-36f5-aa3d-9a4da333df6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.