PL EN


Journal
2013 | 54 | 125-131
Article title

CZESKIE PASJE JANINY OJRZYŃSKIEJ

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł opisuje kolekcję czeskiej sztuki współczesnej znajdującej się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Kolekcję zgromadziła nieżyjąca już kustosz Muzeum Sztuki w Łodzi, Janina Ojrzyńska (1933-2011), która w 1973 r. przebywała na stażu muzealnym w Galerii Narodowej w Pradze. Poznała wówczas wielu wybitnych artystów, z którymi się zaprzyjaźniła. Jeździła następnie przez 10 lat, już na własny koszt, do Pragi. Owocem jej podróży była spora kolekcja kameralnych dzieł, które jej bezinteresownie darowywano. Zebrane dzieła ofiarowała Muzeum Narodowemu we Wrocławiu jako spadkobiercy polskich muzeów jej ukochanego Lwowa. Zbiór obejmuje 197 prac 22 artystów i daje panoramę czeskiej sztuki awangardowej tzw. pokolenia lat sześćdziesiątych, w tym czasie źle widzianego przez komunistyczne władze czechosłowackie. Ubolewając nad słabą znajomością sztuki czeskiej zorganizowała lub zainicjowała 16 wystaw artystów czeskich w muzeach i galeriach polskich.
Journal
Year
Volume
54
Pages
125-131
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-5e141671-0740-36f5-aa3d-9a4da333df6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.