Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(130) | 63-91

Article title

ZWOLNIENIE ZE SŁUŻBY W POLICJI W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONYM PRZEZ POLICJANTA PISEMNYM ZGŁOSZENIEM O WYSTĄPIENIU Z NIEJ NA PODSTAWIE ART. 41 UST. 3 USTAWY Z 6 KWIETNIA 1990 R. O POLICJI

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł został w całości poświęcony problematyce związanej ze zwolnieniem ze służby w Policji na pisemne żądanie wystąpienia ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o Policji. Służba opiera się na dobrowolności. Jest ona podstawą umożliwiająca nawiązanie stosunku służbowego. Stosunek ten może istnieć tak długo, jak istnieje zgoda funkcjonariusza na poddanie się reżimowi wynikającemu z reguł panujących w tej formacji. Brak takiej zgody determinuje do rozwiązania więzi prawnej pomiędzy jednostką a podmiotem zatrudniającym. Omówiono procedurę związaną ze złożeniem pisemnego raportu o wystąpieniu ze służby przez policjanta, a także wskazano na obowiązki podmiotu zatrudniającego w przypadku zainicjowania procedury w sprawie zwolnienia ze służby na tej podstawie prawnej.

Year

Volume

Pages

63-91

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-5ee1c6a8-d8cc-3890-9a9e-dd83afb83701
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.