PL EN


2010 | 2010(56(112)) | 295-306
Article title

Ocena treści kształcenia na kierunku „Finanse i Rachunkowość” w wybranych uczelniach w Polsce

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Funkcjonujący od czterech lat kierunek „Finanse i Rachunkowość” powstał z przekształceniakierunku „Finanse i Bankowość”. Nie uwzględniając oczekiwań przyszłychkadr dla rachunkowości, skopiowano dla nowego kierunku programy kształcenia,które były odpowiednie dla kierunku „Finanse i Bankowość”. Przewaga zajęćz finansów daje się wyraźnie zauważyć.Dla oceny realizowanych programów nauczania studiów stacjonarnych wybranosześć uczelni ekonomicznych. Na I stopniu studiów przedmioty są bardzo zbliżone,natomiast na II stopniu studiów zauważa się dużą różnorodność, kształtowanąspecjalnością kadry nauczającej.W ocenie studentów studia są zbyt teoretyczne. Wskazane jest zwiększenie liczbygodzin na zajęcia praktyczne z rachunkowości, wyrównując obciążenia godzinowez finansami.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-5f0516ac-b8bc-38f0-811d-4779a6389ed3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.