Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 33(3) | 23-41

Article title

Zadowolenie z życia osób starszych w świetle zagadnień teoretycznych i polskich badań

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł jest pracą poglądową dotyczącą problematyki zadowolenia z życia seniorów. Osiągnięcie optymalnego poziomu zadowolenia przez osoby starsze jest obecnie bardzo trudne z uwagi na zmienną rzeczywistość i trudności dostosowania się do niej. Nie możemy pominąć zmian w funkcjonowaniu seniorów. Są one skutkiem postępującego procesu starzenia się, opuszczenia przez rodziny, złych warunków socjalno-bytowych czy braku właściwej opieki medycznej. Uwarunkowania te skłaniają do refleksji nad stanem faktycznym poczucia zadowolenia z życia badanej grupy. Celem artykułu jest wyjaśnienie pojęcia zadowolenia z życia, ukazanie terminów mu pokrewnych oraz ich podobieństw i różnic znaczeniowych; rozpoznanie i interpretacja współczesnych teorii zadowolenia z życia, ukazanie różnorodności ujęć metodologicznych i relacyjności w prowadzeniu badań nad zadowoleniem z życia seniorów. Zamysłem jest również podkreślenie istoty badań nad zadowoleniem z życia osób starszych w społeczeństwie i budowanie sprzyjającej polityki senioralnej. Zbieraniu danych posłużyła metoda analizy treści opracowań naukowych z zakresu nauk społecznych.

Journal

Year

Volume

Pages

23-41

Physical description

Dates

published
2018-11-14

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-5fc8e00b-c6da-345e-9b87-cce3a886b5dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.