Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 568(3) | 52-61

Article title

Niepowodzenia w szkole uczniów edukacji wczesnoszkolnej a percepcja własnych doświadczeń szkolnych przez rodziców

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy wybranych aspektów funkcjonowania w szkole i trudności szkolnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej w percepcji rodziców oraz ich retrospektywnej oceny własnych doświadczeń z tego okresu. Badania przeprowadzono wśród 99 rodziców za pomocą ankiety. Przedmiotem analiz było porównanie cech rodziców i ich dzieci, analiza specyfiki trudności szkolnych oraz uwarunkowań nieprawidłowych zachowań, a także nastawienia dziecka i rodziców do szkoły. Badania potwierdziły istotne znaczenie transmisji pokoleniowej, gdy bierzemy pod uwagę specyfikę zachowań w szkole i trudności w nauce.

Year

Volume

Pages

52-61

Physical description

Dates

published
2018-05-08

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-603a6638-1043-3ec9-a31f-2d521afba7ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.