Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 562(7) | 35-44

Article title

Zostać tatą, gdy się ma już swoje lata (argumentacja w odniesieniu do decyzji o późnym ojcostwie)

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę przedstawienia argumentów w odniesieniu do wchodzenia przez mężczyznę w rolę ojca w okresie średniej dorosłości (którego początek wyznacza 35 r.ż.). Pokazano zarówno racje na poparcie tego typu decyzji jak i powody, dla których ludzie kwestionują jej zasadność. Odnoszono się przy tym do wpisów na odpowiednich formach internetowych, które poddano eksploracji metodą analizy treści. Na tej podstawie stwierdzono, że najbardziej dyskutowaną kwestią było zdrowie potomstwa zrodzonego w późniejszych latach życia ojca. Poddający późne ojcostwo pod wątpliwość powoływali się ponadto na fakt, że starsi mężczyźni w porównaniu z młodszymi obciążeni są większym ryzykiem zachorowania. Z kolei optujący za zjawiskiem wskazywali, że model starszego ojca to dawniej zjawisko powszechne, że dojrzały wiek ojca koreluje z posiadaniem cech charakterologicznych sprzyjających wypełnianiu roli rodzicielskiej oraz możliwością zapewnienia potomstwu lepszych warunków materialnych.

Year

Volume

Pages

35-44

Physical description

Dates

published
2018-09-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-61b780c6-bb9a-32dd-b6b6-89720a5f609e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.