Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 563(8) | 24-34

Article title

Psycholog w szkole – zadania, status i możliwości działania

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Streszczenie Prezentowany artykuł dotyczy roli i zadań psychologa w szkole. Tematyka została ujęta syntetycznie, całość zaś przygotowano na bazie analizy literatury przedmiotu, obowiązujących przepisów prawa oświatowego oraz doświadczeń własnych Autorki tekstu. Pomoc psychologiczna to działalność, której nadrzędnym celem jest dobro drugiej osoby. Może być ona świadczona w różnych kontekstach sytuacyjnych, w zależności od rozpoznanych potrzeb. W środowisku szkolnym psycholog pełni bardzo ważne funkcje. Obejmują one działania diagnostyczne, profilaktyczne i pomocowe (głównie mediacyjne i interwencyjne), których odbiorcami są uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Z pracą psychologa w szkole wiąże się wiele niejasności na poziomie systemowym- sam status psychologa szkolnego w obowiązujących przepisach nie został określony precyzyjnie. Ponadto w polskich szkołach wciąż zatrudnianych jest zbyt mało psychologów podczas, gdy coraz więcej osób poszukuje wsparcia psychologicznego i można przyjąć, iż liczba ta będzie wciąż wzrastać. Należy mieć nadzieję, iż m.in. dzięki publikacjom naukowym sytuacja ta ulegnie zmianie, a psycholodzy szkolni będą czerpać ze swojej aktywności zawodowej jak najwięcej satysfakcji.

Year

Volume

Pages

24-34

Physical description

Dates

published
2018-09-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-61fd77f8-1c5d-3d12-bcf7-ac051f1c7940
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.