PL EN


2010 | 2010(54(110)) | 163-178
Article title

Wpływ metod wyceny i ustalania przychodów ze sprzedaży usług na wynik finansowy netto jednostki gospodarczej

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Rozwój i globalizacja ekonomii, jak i poszerzenie zasięgu źródeł przychodów, powo-dują kłopoty z wyceną, ujęciem i prezentacją przychodów w odpowiednich okresach w sprawozdaniach finansowych. Stosowanie wspólnej definicji przychodów i zysków, będących w istocie różnymi kategoriami ekonomicznymi, jak i posługiwanie się subiek-tywnymi szacunkowymi metodami oceny przychodów oraz ich przypisywania do okre-sów sprawozdawczych, powinno stać się przedmiotem dyskusji, aby niektóre standardy i regulacje prawne, zwłaszcza prawo bilansu, mogły zostać poprawione.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-68101037-1359-368d-a366-b4012981b35f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.