Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2010(59(115)) | 5-24

Article title

Komitet audytu a nadzór nad biegłym rewidentem. Praktyka polskich spółek giełdowych

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem opracowania jest przedstawienie wyników badań eksploracyjnych dotyczącychpracy komitetu audytu, ze szczególnym uwzględnieniem relacji i zakresu współpracymiędzy tym komitetem a biegłym rewidentem. Przedmiotem badania byłyspółki zaufania publicznego notowane na GPW w Warszawie, zaliczane do WIG20i WIG40. Analiza zebranych danych pozwala na stwierdzenie, że można zaobserwowaćzmianę w dotychczasowych praktykach oraz przesunięcie się charakteru współpracyz ceremonialnego na bardziej profesjonalny.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-68997fed-085b-3313-8ebf-0ef086b6caac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.