Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 139(3) | 162-173

Article title

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W SYTUACJI STANÓW NADZWYCZAJNYCH

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Każde państwo musi wypracować system ochrony bezpieczeństwa, który będzie skutecznie przeciwdziałał zagrożeniom, jakie czekają na jego obywateli. Zagrożeniem jest każda sytuacja, w której pojawia się prawdopodobieństwo powstania stanu niebezpiecznego dla otoczenia, w tym ludzi. Niniejszy artykuł podejmuje kwestię miejsca krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w zarządzaniu kryzysowym w trakcie występowania stanów nadzwyczajnych.

Year

Volume

Pages

162-173

Physical description

Dates

published
2020-11-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-6a6bcf80-3b73-3a41-b429-9333d803c90a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.