PL EN


2009 | 2009(53(109)) | 39-50
Article title

Wycena należności kredytowych a standardy sprawozdawczości finansowej

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Jednym z najistotniejszych obszarów działalności banków komercyjnych jest działalnośćkredytowa, której sposób ujęcia w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowychdeterminuje obraz sytuacji majątkowej i finansowej odzwierciedlony w sprawozdawczościfinansowej banku komercyjnego. Podstawowym celem artykułu jest zbadanie ujęciaw sprawozdaniach finansowych banków komercyjnych różnych form działalności kredytoweji ich metod wyceny. Zastosowanie różnych metod wyceny bilansowej wierzytelnościkredytowych wpływa na obraz sytuacji majątkowej i finansowej banku komercyjnego.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-6c2275fc-7ee4-39a4-b499-c817ead64c7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.