PL EN


2010 | 2010(54(110)) | 45-54
Article title

Przychody jednostki gospodarczej w świetle polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Przychody, obok kosztów, są w rachunkowości podstawową kategorią, która wywie-ra wpływ na kształtowanie wyniku finansowego jednostek gospodarczych. Artykuł podejmuje dwa główne zagadnienia związane z rachunkowym odzwierciedleniem tej kategorii ekonomicznej – definicję momentu powstania przychodu oraz kwestię jego adekwatnego pomiaru. Wychodząc od zdefiniowania przychodów w teorii rachun-kowości, dokonano analizy regulacji polskiego prawa bilansowego w tym względzie i porównano je z międzynarodowymi regulacjami rachunkowości. Określono główne rozbieżności między analizowanymi regulacjami. Podkreślono również znaczenie stworzenia klarownych i spójnych unormowań prawnych w kwestii momentu uznania przychodu i jego wyceny.
Keywords
PL
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-6cb50939-a3c4-3bb0-9ae6-c3f181cf3370
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.