Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 62 | 169-179

Article title

On the Use of Comparative Law by Judges in Private and Commercial Law Cases

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Autor w artykule analizuje zagadnienie problemu wykorzystywania prawa porównawczego przez sędziów orzekających w sprawach cywilnych i handlowych. Założeniem wyjściowym dla analizy jest fakt, że odwołania do prawa obcego przez sędziów krajowych występują bardzo rzadko. Zdarzają się one czasem w prawie publicznym, ale nie istnieją niemalże w ogóle w prawie prywatnym. Autor stawia tezę zakładającą, że stosowanie przez sędziów prawa porównawczego przy orzekaniu w sprawach cywilnych i handlowych powinno stać się regułą. Tezę tę uzasadniono, używając dwóch argumentów. Po pierwsze, autor przedstawia zalety, jakie niesie ze sobą wykorzystywanie prawa porównawczego w orzecznictwie cywilnym oraz możliwości jakie przedstawia w kontekście coraz dalej idącego ujednolicania systemów prawnych. Po drugie, autor daje uzasadnienie prawne powoływania się przez sądy krajowe na prawo zagraniczne i wyjaśnia, dlaczego taka praktyka jest dopuszczalna de lege lata oraz jak można by ją rozpowszechnić de lege ferenda.

Journal

Year

Volume

62

Pages

169-179

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-6db1af0e-8455-3af8-8f16-3d248ada11b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.