PL EN


SP 2015 | 13(1) | 215-230
Article title

Geopark Morasko jako potencjalny produkt turystyczny

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Na przestrzeni ostatnich lat coraz intensywniej rozwijają się inicjatywy związane z tworzeniem geoparków. Są to obszary istotne z punktu widzenia nauk o Ziemi, których celem jest zachowanie i promocja dziedzictwa przyrody nieożywionej wraz z powiązanym z nim krajobrazem kulturowym. Najmłodszą tego typu inicjatywą w naszym kraju jest propozycja utworzenia Geoparku Morasko, opierająca się na naukowo potwierdzonych skutkach impaktu meteorytowego w rejonie Góry Morasko, a także przeobrażeniach krajobrazu Wielkopolski obejmujących efekty istnienia lądolodu skandynawskiego i działalność człowieka na tym obszarze. Potencjał tego obszaru, stanowiący podstawę rozwoju wartościowego produktu turystycznego, powinien uwzględniać zagadnienia zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego lokalnego społeczeństwa, przy jednoczesnym poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Z tego względu celem artykułu jest przedstawienie potencjału tworzonego Geoparku Morasko jako produktu turystycznego, którego unikatowy charakter pozwoli na stworzenie markowego produktu, a docelowo zdecyduje o przyjęciu do Światowej Sieci Geoparków UNESCO.
Year
Volume
Pages
215-230
Physical description
Dates
published
2019-11-14
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-6dee6005-3d59-3f5c-b2bf-a2d62faabdba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.