PL EN


Journal
2013 | 54 | 98-101
Article title

O KUSTOSZU - DETEKTYWIE UWAG KILKA

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Praca w muzeum, jak mało która, obrosła w stereotypy, jest enigmatyczna, a także nie jest definiowana w sposób zadowalający. Oczywiście, trudno zdefiniować zajęcia wykonywane na bardzo różnych stanowiskach, jak to ma miejsce w każdym, nawet małym muzeum. Chciałbym skoncentrować się na grupie tych muzealników, którzy bezpośrednio zajmują się zbiorami, a tym samym odpowiadają zarówno za powierzone, często bezcenne obiekty, jak i za postrzeganie samego muzeum. Ich to bowiem praca w efekcie pozwala realizować prawie wszystkie zadania stojące przed muzeum, określone zarówno w definicji ICOM, jak i w polskiej w Ustawie o muzeach. Niezależnie czy są już kustoszami czy dopiero asystentami ich zadania wiążą się bezpośrednio ze zbiorami muzeum. Ich zakres odpowiedzialności jest ogromny. W praktyce praca kustosza to: doglądanie tego, co w magazynach pod względem stanu zachowania, ocena i wnioskowanie obiektów do pozyskania, rzadziej w polskich muzeach opiniowanie propozycji deakcesyjnych, przygotowywanie wystaw, opiniowanie wniosków o wypożyczenia poza muzeum, wypełnianie ksiąg inwentarzowych i kart katalogu naukowego. Przed kilku laty wydana została książka profesora Stanisława Waltosia, Na tropach doktora Fausta i inne szkice, która w siedmiu rozdziałach opowiada o obiektach znajdujących się w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius. W książce tej – stereotypowe wśród postronnych widzenie pracy muzealnika-kustosza jako nudnej, spokojnej, monotonnej przechadzki wśród jakichś staroci, wypisywanie papierków i organizowanie od czasu do czasu wystaw – przyjmuje zupełnie inną postać fascynującej przygody z przeszłością, działania podobnego do muzealnego archiwum „x”, tyle, że nie chodzi o UFO tylko to fakty, zapomniane, zagubione w przeszłości ale gdzieś tam istniejące, możliwe do odnalezienia pod warunkiem jednak wdrożenia technik detektywistycznych, uporu i … autentycznego zaangażowania wynikającego z zainteresowania się sprawą przez kustosza. I dlatego pozwoliłem sobie nazwać w tym szkicu kustosza – detektywem.
Journal
Year
Volume
54
Pages
98-101
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-6e2abc96-1bab-3cc1-9d93-600c2650df52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.