PL EN


2019 | 10(2) | 251-259
Article title

PEDAGOGICAL IMPLICATIONS OF YOUTH (HYPER)ACTIVITY IN THE VIRTU-AL WORLD - RESEARCH STUDY

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
EN
This article presents the theoretical and empirical study of youth activity in the virtual world. Theoretical issues of media pedagogy regarding youth participation in cyberspace were presented. A qualitative study was conducted using a case study method of young people showing excessive activity in the virtual world. A qualitative analysis of research results was carried out, which was presented in the methodological part of the article. youth, virtual world, cyberspace, upbringing, education, qualitative research, case study, analysis of research results Niniejszy artykuł przedstawia studium teoretyczno-empiryczne aspektu aktywności młodzieży w światach wirtualnych. Zaprezentowano teoretyczne zagadnienia pedagogiki medialnej dotyczące uczestnictwa młodzieży w cyberprzestrzeni. Przeprowadzono badanie jakościowe metodą studium indywidualnych przypadków adolescenta przejawiającego nadmierną aktywność w środowisku wirtualnym. Dokonano analizy jakościowej wyników badań, które zaprezentowano w metodologicznym rozdziale artykułu. młodzież, świat wirtualny, cyberprzestrzeń, wychowanie, edukacja, badanie jakościowe, studium przypadków, analiza wyników badań
Year
Volume
Pages
251-259
Physical description
Dates
published
2020-02-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-6e7cac1a-b8a5-32d8-b5fb-24ef7060145a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.