PL EN


2020 | 37(37) | 9-29
Article title

Współczesna metodologia etyki bezpieczeństwa

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Etyka bezpieczeństwa, subdyscyplina nauk o bezpieczeństwie, posługuje się tymi samymi metodami co filozofia i logika bezpieczeństwa, ale uwypukla inne aspekty. W filozofii i logice metody stanowią „drogi do prawdy”, zaś w etyce są to „drogi do dobra”, celem nie jest poznanie, lecz działanie – poprawne i etyczne. W etyce bezpieczeństwa stosuje się obecnie zwłaszcza trzy metody: humanistyczną, inwencji i intuicji. Autor omawia zarówno trzy główne, jak i drugorzędne metody współczesnej etyki bezpieczeństwa: heurystyczną, fenomenologiczną, semantyczną, empiryczną, funkcjonalizmu, aktualistyczną, pragmatyczną, redukcji, dedukcji i dialektyczną. Współczesna metodologia etyki bezpieczeństwa koncentruje się na stosunku człowieka do człowieka i nakierowuje na ten aspekt wszystkie rodzaje etyki ogólnej. Wartość moralna pewnych działań, a także sama metodologia ulegają jednak zmianom. Bez dostrzegania i świadomości tego zjawiska nie sposób sprostać współczesnym wyzwaniom etyki bezpieczeństwa ani tym bardziej być aktywnym podmiotem bezpieczeństwa.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-6ea7aa17-5be7-3701-9001-65bda99fac4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.