Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 568(3) | 24-31

Article title

Wychowanie do przedsiębiorczości na przykładzie działań Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Szkoła pełni bardzo ważną rolę w życiu ucznia. Instytucja wyposaża uczniów w wiedzę oraz przygotowuje do życia w społeczeństwie. Młody człowiek w okresie adolescencji spędza w szkole niemal połowę swojego życia, dlatego ważne by miejsce to było dla ucznia przyjazne i stwarzało jak najlepsze warunki do rozwoju. Pod wpływem zmieniającego się dynamicznie rynku pracy zadaniem szkoły powinno być także kreowanie postawy przedsiębiorczej, które możemy nazwać „wychowaniem do przedsiębiorczości”. Zmienną psychologiczną, która daje podstawy takiemu założeniu jest poczucie własnej skuteczności, a jego kształtowanie wydaje się być koniecznością, a nie wyborem. Wprowadzony przez Alberta Bandurę termin: „poczucie własnej skuteczności” to pewnego rodzaju faktyczne przekonanie jednostki o „poradzeniu sobie” w różnych sytuacjach życiowych, to towarzysząca jednostce myśl „potrafię to zrobić”. Podstawą do budowania mocnego przekonania o własnej skuteczności jest doświadczanie sukcesu w działaniu. Nie sposób mówić o sukcesie w szkole, odłączając od siebie sukcesy edukacyjne oraz inne sukcesy wynikające z życia szkolnego. Jedną z propozycji metodycznych, będącą propozycją „wychowania do przedsiębiorczości” oraz kształtującą poczucie własnej skuteczności jest program lubelskiej Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Artykuł przedstawia znaczenie wychowania do przedsiębiorczości dla uczniów, a także zaprezentować program oddziaływań, z którego w 2017 r. skorzystało 1800 uczniów, uczęszczających do 72 klas z 14 szkół z terenu województwa lubelskiego.

Year

Volume

Pages

24-31

Physical description

Dates

published
2018-05-08

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-6eaaa9c0-1c22-3d3b-9175-30798cd8c837
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.