PL EN


2012 | 11(11) | 24-31
Article title

WSPÓŁCZESNA POLITYKA KARNA WOBEC NIELETNICH SPRAWCÓW CZYNÓW ZABRONIONYCH – DOŚWIADCZENIA EUROPEJSKIE. ZARYS PROBLEMATYKI

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia inicjatywy natury prawnej (w obrębie prawa karnego) funkcjonujące w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie profilaktyki i penalistyki wobec nieletnich sprawców czynów karalnych. Przybliżone zostały mechanizmy obowiązujących systemów prawnokarnych państw europejskich w tym zakresie. Poza rysem historycznym problematyki osądzania nieletnich, przedstawiono również współcześnie obowiązujące doktryny postępowania w zakresie profilaktyki karnej wobec osób nieletnich i młodocianych.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-6eb15a9d-65de-30d0-886f-b6fa0ddb5845
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.