PL EN


2016 | 24(24) | 151-165
Article title

GENEZA I ROZWÓJ FORMACJI POLICYJNYCH W POLSCE OD POCZĄTKÓW PAŃSTWOWOŚCI DO CZASÓW KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Autorzy będący emerytowanymi policjantami, a jednocześnie badaczami zagadnień związanych z bezpieczeństwem publicznym postanowili przedstawić rozwój formacji policyjnych od zarania państwowości polskiej, aż po okres Księstwa Warszawskiego. Ten temat był wynikiem postawionej przez nich hipotezy, że obecny kształt organizacyjno-ustrojowy Policji jest implikacją historycznego rozwoju administrowania bezpieczeństwem. Autorzy zdefiniowali główne zadania Policji wskazując, że należy do nich: – pilnowanie przestrzegania prawa, – ściganie przestępców, – zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno dla ludzi jak i mienia. Wskazali, że definicja ustawowa Policji, mówi wprawdzie o jej atrybutach takich, jak umundurowanie czy uzbrojenie, co rodzi skojarzenia militarne, ale że tak naprawdę eksponuje ona służebną rolę tej formacji wobec społeczeństwa. Z tego wynika główna misja Policji, którą jest zapewnienie ludziom szeroko rozumianego bezpieczeństwa, tak by mogli nie tylko realizować potrzeby egystencjalne, ale take wyższe gwarantujące im wszechstronny rozwój. Autorzy zauważają, że Policja scala ponadto, w ramach systemu bezpieczeństwa publicznego państwa, działania podmiotów, funkcjonujących na poziomie samorządowym i lokalnym. Stawiają pytania: – Jaka była geneza Policji na ziemiach polskich? – Jakie formacje wykonywały zadania w obszarze porządku i bezpieczeństwa? – Jak ewoluował ich rozwój? Autorzy prezentują pogląd, że nie są to pytania, które dotyczą aspektów wyłącznie historycznych. Ich zdaniem uzyskanie odpowiedzi na te problemy badawcze pozwoli na lepsze zrozumienie istoty współczesnej Policji, której obecny kształt jest skutkiem procesu rozwojowego struktur administracyjnych państwa. Proces ten ma według nich charakter ciągły, a poznanie jego kolejnych etapów może pomóc w określeniu bieżących potrzeb i wskazaniu adekwatnych rozwiązań organizacyjnych. W tym celu autorzy dokonali analizy funkcjonowania formacji policyjnych od momentu zawiązania się państwowości Polski, aż do czasów gdy będąca pod zaborami usiłowała odzyskać niepodległość i suwerenność jako Księstwo Warszawskie.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-6ef95190-74cd-3683-9c3b-f52a74423f6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.