PL EN


SP 2013 | 9 | 105-113
Article title

STYL ŻYCIA ŻOŁNIERZY ELEMENTEM OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Stan zdrowia współczesnego polskiego młodego pokolenia według statystyki medycznej pogarsza się. Odnotowano wzrost chorób przewlekłych tak wśród dzieci, jak też osób dorosłych. Za przyczynę tego stanu rzeczy uważa się starzenie społeczeństwa, obniżający się standard życia wielu rodzin w Polsce, nadmierną chemizację życia, zanieczyszczenia atmosfery, alkoholizm i połączoną z tym wypadkowość. Dalszy wpływ na taką sytuację mają lekomania, narkomania, nieprzykładanie wagi do stanu zdrowia oraz spadek aktywności fizycznej. Innymi powodami pogarszającego się stanu zdrowia młodzieży w naszym kraju są zmniejszone możliwości budżetu państwa w zakresie profilaktyki i leczenia chorób. Jednym z istotnych składników zdrowego stylu życia i dobrego zdrowia jest regularna aktywność fizyczna i troska o stan i sprawność ciała. Brak tej aktywności jest czynnikiem ryzyka wielu chorób przewlekłych i zaburzeń, głównie chorób serca i układu krążenia, otyłości, schorzeń kręgosłupa i wad postawy, zaburzeń i schorzeń układu oddechowego itp. Aktywność fizyczna uważana jest nie tylko za ważny czynnik rozwoju dzieci i młodzieży, ale też za pozytywny miernik zdrowia człowieka. Cel pracy: określenie miejsca zdrowia w deklarowanym systemie aksjologicznym w kontekście edukacji zdrowotnej kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono wśród żołnierzy odbywających naukę w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Wyniki: Dobre zdrowie należało do rzadko wybieranych symboli szczęścia osobistego. Wnioski: Kandydaci do zawodowej służby wojskowej muszą otrzymać wsparcie ze strony decydentów wojskowych tworzących nowe programy nauczania związane z procesem kształcenia dostarczając wiedze teoretyczną i praktyczną z zakresu zdrowego stylu życia.
Year
Volume
9
Pages
105-113
Physical description
Dates
published
2019-12-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-6f9fd8cf-64b6-3998-9eff-951d62c58864
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.