PL EN


2011 | 2011(63(119)) |
Article title

Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa w warunkach stosowania MSSF

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Stosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej spo-wodowało konwergencję rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Potwierdza to nie tylko analiza wymogów MSSF w kontekście cech rachunkowości zarządczej, ale także praktyka. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy rachunkowość finansowa w warunkach stosowania MSSF nie upodobniła się tak bardzo do rachunkowości zarządczej, iż mamy dziś do czynienia z jedną rachunkowością (a jeśli tak, to jakie ma to konsekwencje np. dla systemu rachunkowości w praktyce i dla nauczania rachunkowości).
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-706c7092-5874-309b-986d-b57a8c649371
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.