PL EN


2011 | 2011(61(117)) |
Article title

Organizacja rachunkowości w folwarkach szlacheckich w XVII wieku na ziemiach polskich

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł charakteryzuje rozwiązania rachunkowości stosowane w gospodarstwach folwarcznych w Polsce XVII w. Z analizy tekstów źródłowych wyni-kają trzy podstawowe podejścia do ówczesnego postrzegania rachunkowości, jako: narzędzia zarządzania, wiarygodnych rozwiązań ewidencyjnych i rozliczania odpowiedzialności zarządców, systemowego podejścia do ewidencji i ustalania przepływów pieniężnych oraz wyniku finansowego.Zadania rachunkowości obejmowały przede wszystkim zapewnienie nadzoru nad zasobami, wiarygodną ewidencję ilości i wartości produkcji rolnej i zwierzęcej oraz rozliczanie odpowiedzialności zarządców dóbr. Taka rachunkowość jest określana mianem kameralnej. Twórcy koncepcji rachunkowości w XVII w. byli praktykami, zaangażowanymi w zarządzanie własnymi lub powierzonymi im gospodarstwami rolnymi. Ich podejście do postrzegania procesów zachodzących w gospodarstwach odpowiadało w znacznej mierze poglądom merkantylistów europejskich.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-70d7f796-5558-39e2-a542-1f4f9ab224d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.