Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 5(1) | 355-368

Article title

REPORT FROM THE SCIENTIFIC CONFERENCE ENTITLED: "PROJECT OF IMPLEMENTATION OF LOCAL PARALLEL CURRENCY IN THE OTWOCK DISTRICT" WHICH WAS HELD ON 31 AUGUST 2016 IN THE HEADQUATERS OF THE WARSAW HIGHER SCHOOL IN OTWOCK

Content

Title variants

PL
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ PT.: „PROJEKT IMPLEMENTACJI WALUTY RÓWNOLEGŁEJ LOKALNEJ NA TERENIE POWIATU OTWOCKIEGO”, KTÓRA ODBYŁA SIĘ 31 SIERPNIA 2016 R. W SIEDZIBIE WARSZAWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W OTWOCKU
RU
ЗАЯВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА МЕСТНОЙ ВАЛЮТЫ В РАЙОНЕ ОТВОЦКА», КОТОРАЯ СОСТОЯЛАСЬ 31 АВГУСТА 2016 В ВАРШАВСКОМ ВУЗЕ В ОТВОЦКЕ

Languages of publication

EN PL RU

Abstracts

EN
On August 31st, 2016, a scientific conference entitled "Implementation of parallel local currency in Otwock District" was held in Otwock near Otwock. The main topic of discussion during this Conference was the methodological assumptions of various concepts and formulas for the implementation of the parallel local currency in local government units applicable in the Otwock District. After several years of implementation of this type of parallel currency there should be positive trends confirming the acceleration of growth of the local economy, including improvement of the labor market situation and increase of tax revenues of the budget of the Otwock District, which will translate into increased investment in local infrastructure and improvement of quality of public services provided. Increased expenditure on education and public sector institutions' offerings.
PL
W dniu 31 sierpnia 2016 r. w podwarszawskim Otwocku odbyła się Konferencja Naukowa pt.: „Projekt implementacji waluty równoległej lokalnej na terenie Powiatu Otwockiego”. Tematem przewodnim dyskusji podjętych podczas tej Konferencji były metodologiczne założenia różnych koncepcji i formuł dla implementacji waluty równoległej lokalnej w jednostkach samorządu terytorialnego możliwych do zastosowania w Powiecie otwockim. Po kilku latach od implementacji tego typu waluty równoległej powinny pojawiać się pozytywne trendy potwierdzające przyśpieszenie wzrostu lokalnej gospodarki, w tym poprawę sytuacji na rynku pracy oraz wzrost wpływów podatkowych do budżetu Powiatu Otwockiego co przełoży się na zwiększenie inwestycji w lokalnej infrastrukturze oraz wzrost jakości dostarczanych usług publicznych, wzrost wydatków na edukację i ofertę instytucji sektora publicznego.
RU
31 августа 2016 года в Отвоцке около Варшавы состоялась научная конференция на тему: «Проект реализования параллельной валюты в местном районном Отвоцке». Темой дискуссий, проведенных в ходе этой конференции были методологические допущения различных концепций и формул для осуществления параллельной валюты в единицах местного самоуправления для возможного использования в районе Отвоцк. После нескольких лет реализации данного вида параллельной валюты должна появляться позитивные тенденции, подтверждающая ускорение роста местной экономики, в том числе улучшения ситуации на рынке труда и увеличения налоговых поступлений в бюджет района Отвоцка, который переведет на увеличение инвестиций в местной инфраструктуре и повысит качество поставляемых коммунальных услуг, увеличение расходов на образование в государственном секторе.

Year

Volume

Pages

355-368

Physical description

Dates

published
2017-09-18

Contributors

 • Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw

References

 • 1. B. Domańska-Szaruga, Financial Instability and the New Architecture of Financial Supervision in European Union (w:) B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk (red.), Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2014.
 • 2. Konferencja Projekt implementacji waluty równoległej/lokalnej na terenie powiatu otwockiego (w:) witryna internetowa „Press Warszawa.pl”, styczeń 2017, (http://press.warszawa.pl/konferencja-pt-projektimplementacji-waluty-rownoleglejlokalnej-terenie-powiatu-otwockiego/).
 • 3. M. Leśkiewicz, Deklaracja wyrażenia poparcia dla projektu implementacji waluty równoległej lokalnej na terenie Powiatu Otwockiego, 31.08.2016, Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku, Fundacja „JesteśmyZmianą”, Otwock 2016.
 • 4. Otwocka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Fundacja „Jesteśmy Zmianą”, Zielonki, lipiec 2016.
 • 5. Projekt samorządowej waluty lokalnej dla powiatu Otwock, Fundacja "Jesteśmy Zmianą", Warszawa, 29 czerwca 2016 r.
 • 6. Projekt banku komunalnego dla powiatu Otwock, Fundacja "Jesteśmy Zmianą", Warszawa, 30 czerwca 2016 r.
 • 7. D. Prokopowicz, A. Dmowski, Rynki finansowe, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2010.
 • 8. D. Prokopowicz, S. Gwoździewicz, Administrative, supervisory and legal determinants of globalization of financial markets and the banking system in Poland(w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences", nr 2 (2) 2015.
 • 9. D. Prokopowicz, S. Gwoździewicz, System and normative adaptation of the financial system in Poland to the European Union Standards - The Next Stage (w:) Globalization, the State and the Individual, “International Scientific Journal”, Free University of Varna “Chernorizets Hrabar”, Chayka, Varna, Bułgaria, Varna 2016, nr 4 (12) 2016.
 • 10. Relacja prasowa z Międzynarodowej Konferencji „Dwa filary obfitości”, 17-18 czerwca 2016, Biblioteka Narodowa, Audytorium im. Stefana Dembego, ul. Aleje Niepodległości 213 w Warszawie (w:) witryna internetowaFundacji „Jesteśmy Zmianą”, (www.jestesmyzmiana.pl).
 • 11. F. Sigurjonsson, Reforma monetarna. Lepszy system monetarny dla Islandii, Raport sporządzony na zlecenie Premiera Islandii, Reykjavik, marzec 2015.
 • 12. Werner R. A., Stracone stulecie w ekonomii. Trzy teorie bankowości i niezbity dowód, Fundacja „Jesteśmy Zmianą”, Warszawa, sierpień 2016.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-712c2e96-3281-3d10-92af-a8168eb9027b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.