PL EN


2011 | 2011(60(116)) |
Article title

Wycena usług długoterminowych i jej wpływ na wynik finansowy

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Usługi długoterminowe są świadczeniami, które podlegają odrębnym przepisom w kwestii ich wyceny na dzień bilansowy w stosunku do innych usług. Przepisy te dopuszczają możliwość wyceny tych świadczeń według dwóch metod, których zasto-sowanie skutkuje odmiennymi wartościami wyniku finansowego jednostki jako całości. Skutki tych zmian mają znaczący wpływ na wynik finansowy jednostki gospodarczej i ich dokonywanie przy zachowaniu zasady ciągłości sprawia, że jednostka może ujawniać różne wyniki finansowe w zależności od przyjętego ryzyka realizacji usługi, bez konieczności doprowadzania danych do porównywalności.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-71693dd3-6af9-3d52-a32b-305273c91a19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.