Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 559(4) | 17-26

Article title

Biblioterapia w procesie kształtowania kompetencji społecznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wyzwaniem współczesności jest wyposażenie młodych ludzi nie tylko w wiedzę, kształtowanie umiejętności praktycznych, ale przede kompetencje społeczne, które warunkują prawidłowe relacje społeczne, postawy wobec siebie i innych. Biblioterapia stanowi jedno z narzędzi kształtujących społecznie aprobowane wartości, normy i zachowania. Dzięki odpowiednio dobranemu materiałowi czytelniczemu można wspomagać proces edukacyjny, ale także wychowawczy. Biblioterapia w młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych stanowi jedną z propozycji zajęć z wychowankiem, a w rękach wychowawcy-nauczyciela jest inicjatorem i kreatorem postrzegania siebie i innych w sposób odmienny od dotychczasowego. Uczy zachowań, komunikacji, asertywności, pobudza do refleksji i zmian – jeden z celów wychowania.

Year

Volume

Pages

17-26

Physical description

Dates

published
2018-09-09

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-719b1881-e6b6-3edd-81d4-ce21c8d9bd73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.