PL EN


2010 | 2010(57(113)) | 41-56
Article title

Użyteczność sprawozdań finansowych dla inwestorów giełdowych w świetle finansów klasycznych i behawioralnych

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przeprowadzono rozważania nad użytecznością sprawozdań finansowych, w szczególności dla inwestorów. Scharakteryzowano potrzeby informacyjne inwestorów, a następnie określono, na czym polega przydatność informacji z perspektywy inwestora. Zilustrowano problem rozbieżności między wartością księgową i rynkową przedsiębiorstwa. Następnie rozpatrzono miejsce i rolę rachunkowości jako systemu informacyjnego w kontekście klasycznej teorii rynku kapitałowego oraz finansów behawioralnych. Zwrócono uwagę na odmienne implikacje powyższych teorii dla rachunkowości. Podkreślono również konieczność dalszych badań w tym zakresie, a w szczególności w obszarze wykorzystania teorii finansów behawioral-nych w nauce i praktyce rachunkowości.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-71f3b901-2e90-33f1-9127-7a7893acf84a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.