Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 587(2) | 54-63

Article title

Wczesna edukacja matematyczna w kontekstach narracyjnych i środowisku lokalnym

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł stanowi opis realizacji projektu, który przyjął postać eksperymentu nauczającego. Projekt Myśleć jak architekt miał na celu rozwijanie zdolności przestrzennych, matematycznych i twórczych dzieci, integrację środowiska społecznego: akademickiego, edukacyjnego, rodzinnego i kulturowego oraz promowanie nauki. Jego istotą było zaprojektowanie i przeprowadzenie cyklu dydaktycznego o charakterze matematyczno-twórczym w przestrzeni uniwersytetu oraz w lokalnej przestrzeni kulturowej. Istotą spotkań edukacyjnych były zabawy, zadania, gry i problemy matematyczne, podejmowane i rozwiązywane przez dzieci w aktywnym i twórczym działaniu, również z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów dydaktycznych. Program dydaktyczny warsztatu zaprojektowano jako cykl 12 godzin zajęć dydaktycznych, w których pojawiło się celowe wykorzystanie rymowanek, wierszy, bajek i narracji matematycznych. Projekt trwał od listopada 2018 do maja 2019. Beneficjentami projektu były najstarsze przedszkolaki i młodsi uczniowie z klas I–III, w liczbie 9 grup, każdej liczącej po 12 osób. Badanie potwierdziło skuteczność i atrakcyjność integrowania literatury z matematyką i uczenia się matematyki w różnych przestrzeniach. Badania udowodniły, iż strategie kierowania przez nauczyciela zabawą konstrukcyjną z wykorzystaniem narracji są istotnym i skutecznym środkiem wspomagania rozwoju myślenia matematycznego dziecka.

Year

Volume

Pages

54-63

Physical description

Dates

published
2020-02-12

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-72b42206-132e-3eec-aba2-abebcd9e866e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.